Management support


Management

Een goed management zorgt ervoor dat de in de marketingstrategie gestelde doelen worden gehaald.

Bedrijfsvoering

Heeft u uw marketingstrategie bepaald? Heeft u die uitgewerkt in een plan van aanpak? Met het vaststellen van de marketingstrategie bepaalt u welke keuzes uw onderneming of organisatie maakt. Het kan zijn dat uw organisatie zich daar op moet aanpassen.
Maak de nieuwe bedrijfsstrategie kenbaar aan medewerkers, klanten, leveranciers en andere betrokkenen.

Hoe pakt u dat aan?

Het doorvoeren van een veranderende bedrijfsstrategie binnen een organisatie of onderneming is een behoorlijke klus waarbij meer komt kijken dan alleen een plan van aanpak. De plannen moeten uitgewerkt, getoetst worden op haalbaarheid en realisme. En aansluitend implementeren binnen de organisatie en -let wel- de medewerkers motiveren. Dit alles vraagt veel tijd en energie.

WesdorpvanGeel kan helpen om dit proces in goede banen te leiden. Neem contact op met Bram Wesdorp 0650 633 994 om uw plannen te bespreken.
U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen. 

Wilt u uw personeel overtuigen? Nodig WesdorpvanGeel eens uit, u zult zich verbazen over de impact van een ervaren derde op uw medewerkers.