Checklist verkoop en marketing

Checken verkoop en marketing

 • Heb je je dienst voldoende op de doelgroep afgestemd
 • Met welke methoden wil je je doelgroep benaderen
 • Welke financiële middelen heb je tot je beschikking
 • Hoeveel personeel heb je tot je beschikking
 • Welke vorm van reclame gaat je voeren
 • Welke andere promotionele activiteiten zijn er gepland
 • Heb je persberichten ingepland
 • Heb je “free publicity” ingepland
 • Is jouw personeel geïnformeerd
 • Heb je een tijdschema gemaakt
 • Vallen jouw acties genoeg op ofwel ben je onderscheidend genoeg
 • Is het verschil met jouw concurrenten duidelijk voor de doelgroep
 • Tasten alle actie jouw imago aan
 • Kan je het effect van de verschillende activiteiten meten
 • Heb je meetpunten in de planning ingebouwd
 • Hoe verwerk je de follow-up
 • Heb je mankracht genoeg voor persoonlijke verkoop
 • Heb je voldoende mankracht voor aftersales
 • Zijn je medewerkers geïnformeerd over de actie