Checklist personeelsadvertentie

Checklist personeelsadvertentie

Om een goede personeelsadvertentie op te stellen is het belangrijk om na te denken over de eisen en wensen die je hebt over de invulling van de vacature. De personeelsadvertentie moet een aantal punten bevatten:

  • Informatie over de organisatie (naam en adres, doelstelling en werkterrein, omvang en standplaats), de telefoonnummers van één of meerdere contactpersonen met de functie die zij vervullen;
  • Informatie over de afdeling (omvang, gemiddelde leeftijd en de verhouding mannen /vrouwen), eventueel een duidelijke functiebenaming. Hierbij dient duidelijk naar voren te komen dat de vacature zowel voor mannen als voor vrouwen is bestemd;
  • Informatie over de functie (takenpakket, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en doorgroeimogelijkheden);
  • Functie-eisen;
  • Arbeidsvoorwaarden (het is geen algemeen gebruik het salaris te vermelden);
  • Informatie over de selectieprocedure (selectieteam, welke selectiemiddelen zullen worden toegepast);
  • Richtlijnen voor het indienen van een sollicitatie (mondeling / telefonisch of schriftelijk); al of niet met een Curriculum Vitae; aan wie moet de sollicitatie gericht zijn en hoe moet deze geadresseerd worden; kan een sollicitatie formulier worden aangevraagd; binnen welke termijn moet de sollicitatie binnen