Checklist marketing segmentatie

Checklist Marketing segmentatie

 • Wat is het profiel van jouw klant
 • Op welke doelgroep richt je je
 • Welke diensten kan je leveren aan jouw doelgroep
 • Vervult jouw dienst een behoefte bij de doelgroep
 • Op welke criteria van de doelgroep zijn voor jouw onderneming van belang
 • Is de groep voldoende groot om van doelgroep te spreken
 • Heeft die doelgroep ook in de toekomst bestaansrecht
 • Kan de doelgroep jouw dienst betalen
 • Welke koopmotieven zijn belangrijk voor jouw doelgroep
 • Op welke manier kan je met de doelgroep communiceren
 • Kan de benadering van de doelgroep verstorend werken naar andere doelgroepen
 • Is jouw concurrent dezelfde doelgroep aan het benaderen