Checklist afsluiten arbeidsovereenkomst

Inhoud van de arbeidsovereenkomst

De inhoud van de arbeidsovereenkomst is niet wettelijk bepaald. In de arbeidsovereenkomst wordt meestal vastgelegd:

 • De ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst
 • De duur van de arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd)
 • De omvang van het dienstverband (aantal werkuren per periode)
 • De functie
 • Het aantal vakantiedagen
 • Salaris en onkostenvergoeding
 • De plaats van de arbeid
 • De opzegtermijn

Daarnaast kunnen onderstaande afspraken in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen:

 • Proeftijd
 • Concurrentiebeding
 • Geheimhoudingsbeding
 • Relatiebeding
 • Boetebeding