Checklist aannemen van personeel

Aannemen van personeel

Dan even denken aan:

 • Welke functie gaat de kandidaat vervullen
 • Past de kandidaat binnen het huidige team
 • Wat voor opzegtermijn heeft de kandidaat
 • Per wanneer gaat de kandidaat beginnen
 • Is dat voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • Is er een proeftijd
 • Het salaris duidelijk afstemmen
 • Vakantiedagen en/of ATV afstemmen
 • Studiekostenregeling bespreken
 • Personeelsvereniging bespreken
 • Ondernemingsraad bespreken
 • Raad van Commissarissen bespreken
 • Functie bespreken
 • Werktijden bespreken
 • Is er een concurrentiebeding
 • Is er een geheimhoudingsovereenkomst
 • Afstemmen reiskosten
 • Is er een auto van de zaak toegezegd
 • Is er sprake van verhuiskosten vergoeding
 • Is er een studieschuld van de huidige werkgever van de kandidaat
 • Welke afspraken zijn gemaakt over overname van de studieschuld
 • Zijn er kopieën van diploma en getuigschriften in het dossier
 • Kopie legitimatiebewijs bestemd voor personeelsdossier
 • Wanneer wordt de arbeidsovereenkomst opgesteld
 • Wanneer wordt de arbeidsovereenkomst getekend
 • Is de afdeling geïnformeerd
 • Is er een inwerkprogramma opgesteld
 • Werkplek aanwezig voor nieuwe medewerker
 • Hard- /software aanwezig voor nieuwe medewerker
 • Wanneer wordt de kandidaat aangemeld voor pensioen en verzekeringen
 • Moeten bevoegdheden worden opgenomen/gewijzigd bij de Kamer van Koophandel