Checklist checken bij de jaarrekening

Checken bij de jaarrekening

 • Is de jaarrekening besproken met de accountant of administratiekantoor
 • Is de jaarrekening goedgekeurd
 • Heb ik publicatieplicht bij de Kamer van Koophandel
 • Is de fiscale aangifte inmiddels verzorgd
 • Past de omschrijving in het Handelsregister nog bij de activiteiten
 • Is het aantal werkzame personen in het Handelsregister nog correct
 • Zijn de leveringsvoorwaarden nog actueel
 • Zijn alle medewerkers aangemeld voor pensioen
 • Zijn alle medewerkers aangemeld voor collectieve bedrijfverzekering(en)
 • Is de aansprakelijkheidsverzekering nog correct wat omschrijving betreft
 • Zijn de personele gegevens gecheckt met de verzuimverzekeringen
 • Zijn de personele gegevens gecheckt met de zorgverzekeringen
 • Zijn de personele gegevens gecheckt met de ongevallen verzekering
 • Zijn de personele gegevens gecheckt met de Wegam-dekking
 • Zijn de personele gegevens gecheckt met de aansprakelijkheidsverzekering
 • Is de verzekerde som van de inventarisverzekering nog correct
 • Is de verzekerde som van de goederen/voorraadverzekering nog correct
 • Zijn de bedrijfsvoertuigen nog correct verzekerden