Disclaimer

Disclaimer

Deze site is met uiterste zorg gemaakt door WesdorpvanGeel. Toch kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens en (in sommige gevallen) snel veranderende informatie. Wij willen alle partijen zo goed mogelijk informeren en van informatie voorzien. Onze website, sociale media en overig (digitale) uitingen zijn en worden met zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de daarin opgenomen informatie, prijzen, voorwaarden, adviezen en andere informatie. Het opvolgen en gebruik van onze diensten en informatie geschiedt dan ook altijd en volledig op eigen rekening en risico.

Heeft u vragen of klachten? Neem contact met ons op.

Leveringsvoorwaarden
Op al onze diensten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Privacy
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ons zijn verstrekt en om onze diensten en service aan u te verbeteren. Wij zullen uw persoonlijke gegeven niet aan derden ter beschikking stellen en wij volgen nauwgezet de veiligheidsprocedures die zijn opgesteld om uw gegevens te beschermen. Uiteraard voldoen onze werkwijze aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het invullen van (contact) formulieren is het mogelijk dat we u vragen naar persoonsgegevens. De gegevens die u invult kunnen wij zo nodig gebruiken om onze diensten te leveren of uw vragen te beantwoorden. Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt, mist u daar toestemming voor geeft.

U heeft het recht om gegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Dit is mogelijk via een bericht naar info@wesdorpvangeel.nl; op deze manier proberen we samen met u een oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken, dan kunt u altijd een klacht sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter stappen.

Uw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Wanneer uw gegevens niet meer noodzakelijk zijn worden deze verwijderd.

Auteursrecht
Tenzij anders is vermeld zijn de afbeeldingen, koppen, opmaak en teksten die zijn opgenomen op deze website en achterliggende pagina’s eigendom van WesdorpvanGeel. Het is niet toegestaan ze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of distribueren zonder dat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door WesdorpvanGeel. Wie misbruik maakt van de beschreven gegevens is schadeplichtig jegens WesdorpvanGeel en vrijwaart WesdorpvanGeel voor aanspraken van derden.

Aansprakelijkheid
Het is de verantwoordelijk van de klant/bezoeker van de website van WesdorpvanGeel, om de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van oordelen adviezen, diensten of andere verstrekte informatie te evalueren. Informatie die is opgenomen op onze website geldt niet als advies of oordeel. WesdorpvanGeel aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, waaronder personen-, bedrijfs- en gevolgschade, welke uit het gebruik van de website zou kunnen ontstaan. Tevens is WesdorpvanGeel niet verantwoordelijk voor eventuele schade na het, door de klant, aanleveren van verkeerde gegevens.

Gebruik website
Hyperlinks en pop-ups: WesdorpvanGeel kan niet garanderen dat de op de websites vermelde hyperlinks en/of pop-ups nog juist zijn wanneer u deze bekijkt. De sites die links bevatten naar onze pagina’s op het internet kunnen en worden niet door ons gecontroleerd. Wij aanvaren derhalve geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar een hyperlink en/of pop-ups of anderszins wordt verwezen.

 Cookies
De website www.wesdorpvangeel.nl plaatst cookies. Een cookie is een tekst bestandje dat door een website op de computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Daarnaast worden ze tevens gebruikt om het web bezoek te analyseren. De cookies die worden ingezet, zijn alleen bedoeld en worden alleen gebruikt om uw surfgedrag op hoofdlijnen te analyseren. Wij analyseren het surfgedrag dus niet op individueel niveau en verzamelen geen persoonsgegevens. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het afmelden of weigeren kan de kwaliteit en gebruiksgemak van de website negatief beïnvloeden.

Op (delen) van onze website wordt gebruik gemaakt van een beperkt aantal diensten van derden, zoals Facebook, Instagram en Twitter. Hierbij worden cookies ingezet die de betreffende leveranciers van die diensten in staat te stellen meer op individueel surfgedrag analyses te doen. Het gebruik van cookies door derden partijen, zoals hierboven bedoeld, hebben hun eigen cookie- en privacy beleid. WesdorpvanGeel maakt hier geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies en de informatie die daarmee wordt verzamelen. WesdorpvanGeel is hier dus in geen geval verantwoordelijk voor.

Kwaliteit van website
WesdorpvanGeel zet zich in voor een veilige digitale omgeving. WesdorpvanGeel kan echter niet garanderen dat de informatie, software of ander materiaal dat via haar webpagina’s toegankelijk is, vrij zal zijn onder andere computervirussen, schadelijk software en/of andere programma’s. WesdorpvanGeel raadt u dan ook aan om, voor gebruik, de website op de aanwezigheid van eventuele virussen of schadelijk software en programma’s te controleren.

Gegevens verstrekken aan derden
Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden wanneer noodzakelijk voor het uitvoeren en/of leveren van onze producten. Wij verstrekken geen gegevens door voor reclamedoeleinden. We kunnen echter niet garanderen dat derden partijen nauwkeurig omgaan met uw persoonsgegevens.

Actualisering van wettelijke informatie
Deze pagina wordt periodiek aangepast. Controleer deze pagina dan ook elke keer dat u een van de webpagina’s van WesdorpvanGeel bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen over ons beleid? Neem dan contact met ons op via een emailbericht naar info@wesdorpvangeel.nl; wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Heeft u een suggestie hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren neem dat contact met ons op via het bovenstaande email adres.

E-mail Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlage) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij de van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) of bevoegden is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlage) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan vallen onder geheimhoudingsplichten en/of een verschoningsrecht. Indien u dit e-mailbericht per vergissing heeft ontvangen, stelt u ons dan onmiddellijk op de hoogte en vernietig vervolgens de mail. Wij doen al het mogelijke om ons netwerk vrij van virussen te houden. Wij raden u echter aan deze mail en eventuele bijlage te controleren op virussen. WesdorpvanGeel is niet verantwoordelijkheid voor enig computervirus dat door deze e-mail en/of eventuele bijlagen zou kunnen worden overgebracht.

© WesdorpvanGeel
Onder voorbehoud van alle rechten en weren.